KPFI projekts

Sākumlapa   >  Projekti   >  KPFI projekts

UZSĀKTA „VARAM” PROJEKTA REALIZĀCIJA 

Jūlijs 2014

2014.gada 30.jūnijā uzņēmums noslēdza ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju līgumu par projekta „Kokmateriālu kalšu un brikešu ražošanas iekārtas energoefektivitātes uzlabošana” Nr.KPFI-15.3/98 īstenošanu. Projekta īstenošanai tiks piesaistīts Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) līdzfinansējums.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 97284.00, no tiem

  • Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 64914.14, no tām
    • Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (budžeta apakšprogrammas 27.00.00 „Klimata pārmaiņu finanšu instruments”) līdzekļi ir 54.99% no Attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot EUR 35696.28.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts oglekļa dioksīda emisijas samazinājums par 41827.98 kgCO₂ gadā.